ญี่ปุ่นร้อนมุงน้ำอินน์ Yu Yu RI-อันหักณที่จ่าย (yutoriann)

  • โทรศัพท์: 0278-50-1500 ติดต่อของผู้ใหญ่
  • เข้าชม
  • จองที่พักของคุณ
Yu Yu RI-มีวิวพาโนรามา
Yu Yu RI-มีวิวพาโนรามา
หน้าหลัก > แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวก > ดูในร่ม

ดูในร่ม

ดูในร่ม

อุตสาหกรรมเพื่อดูคุณลักษณะของ Google แผนที่ ทิศทาง 360 องศาฟรีวิวโรงแรมและสิ่งอำนวยความสะดวก เพลิดเพลินกับทัวร์เสมือนจริงที่คุณสามารถพบอินน์แท้จริง

ที่ด้านหน้า

ทางเข้าฐาน

ลักษณะที่ปรากฏ

ด้านหน้าฐาน

พื้นที่ใช้ร่วมกัน

น้ำพุร้อน

สแควร์

ห้องพัก (ตัวอย่างชนิด 1 หน้าต่าง)

  • โทรศัพท์: 0278-50-1500 ติดต่อของผู้ใหญ่
  • เข้าชม