[2017 / 03 / 21 (อังคาร)] จัดประกวดภาพถ่าย 2 รางวัล 30000 เยนมูลค่าของใบสำคัญ (12 คะแนน) และแม่น้ำท้องถิ่นกล่าวถึงใบฮิคาริ (40 คะแนน) การมีส่วนร่วมของคุณ ♪ [2016 / 07 / 20 (พุธ)] [โรงแรม] kawaba มุรุผู้เสียภาษีสามารถ Yu Yu RI-ที่พักใบสำคัญ คูปอง ฯลฯ