[31/05/2017 (พุธ)] ความทรงจำฤดูร้อนพึงมี…ประสบการณ์ชนบทแผนแม่หน่อยฉันและรสชาติเนื่องจากประเทศ สามารถ Yu Yu RI-อัน ประสบการณ์ชนบทแผน [31/05/2017 (พุธ)] " 6.7 จำกัด] ไฟในต้นฤดูร้อนในญี่ปุ่น… ทัวร์ชมหิ่งห้อยกับแผน [2017 / 03 / 21 (อังคาร)] จัดประกวดภาพถ่าย 2 รางวัล 30000 เยนมูลค่าของใบสำคัญ (12 คะแนน) และแม่น้ำท้องถิ่นกล่าวถึงใบฮิคาริ (40 คะแนน) การมีส่วนร่วมของคุณ♪